Všeobecné obchodní a storno podmínky Comic-Con Prague s.r.o.


Comic-Con Prague pořádá Comic-Con s.r.o., za kterým stojí tým neziskového spolku SFK Avalon, organizující Festival fantazie, PragoFFest a další festivaly popkultury, společně s Active Radio a.s. a jeho týmem No Limits, který organizoval stovky různých akcí.
Prodej zážitku ve formě fotografování s hostem a autogramiády hostů hostů Comic-Con Prague v podobě poukázek s unikátním kódem (dále Poukázky) zajišťuje Comic-Con Prague s.r.o., se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 08268690.

A. Všeobecné informace
1. Těmito Všeobecnými obchodními a storno podmínkami (dále jen Obchodní podmínky) se řídí nákup poukázek na fotografování a podepisování s hosty Comic-Con Prague 2021, uskutečněný prostřednictvím e-shopu Comic-Con Prague s.r.o. na adrese http://shop.comicon.cz. Nákupem vyjadřujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit.
2. Nákupem poukázek se zavazujete dodržovat Pravidla účasti na Comic-Con Prague a Pravidla pro návštěvníky O2 universum, kde Comic-Con Prague 2021 proběhne ve dnech 15.-17.10.2021.
3. Jako pořadatelé si vyhrazujeme právo na změnu hostů, programu, termínu a místa konání. Nákupem berete toto právo pořadatele na vědomí.
4. Comic-Con Prague s.r.o. žádným způsobem nezodpovídá za platnost a pravost poukázek zakoupených mimo uvedený e-shop. Zakoupené poukázky v jakékoliv podobě vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití kódu vaší poukázky a kvůli tomu nemusíte obdržet objednané plnění na Comic-Con Prague 2021.
5. Jako součást zážitku obdržíte dárek v podobě záznamu – fotografie či podpisu.

B. Nákup poukázek
1. Poukázky se prodávají výhradně v elektronické podobě, která je zákazníkům zasílána e-mailem prostřednictvím veřejné datové sítě internet.
2. Ceny jednotlivých poukázek jsou uvedeny na webové stránce Comic-Con Prague 2021, určující jsou ceny v e-shopu. Comic-Con Prague s.r.o. si vyhrazuje právo ceny změnit.
3. Druh a počet poukázek je stanoven Comic-Con Prague s.r.o. v souladu s kapacitními možnostmi akce a hostů. Více poukázek nebude prodáváno.
4. Poukázka sama o sobě nestačí k obdržení plnění, k jejímu využití je nutná rovněž vstupenka na Comic-Con Prague 2021 pro příslušný den.
5. Cena poukázky sestává z ceny zážitku při fotografování nebo podepisování a DPH. Cena zahrnuje dárek v podobě záznamu zážitku – fotografie nebo podpisu. Pokud při nákupu poukázky budete požadovat doručení fotografií nebo podpisů na vámi určenou adresu, bude vám Comic-Con Prague s.r.o. dále účtovat náhradu nákladů na doručení vstupenky (Poštovné a balné). Poukázky na dobírku se nezasílají.
6. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nemůžete od nákupu poukázky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na fotografování a podepisování Comic-Con Prague 2021, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.
6. Poukázky na fotografování a podepisování na Comic-Con Prague 2021 nejsou primárně určeny k tomu, aby se s nimi dále obchodovalo nebo spekulovalo. Comic-Con Prague s.r.o. prodává poukázky osobám, které mají zájem se zúčastnit fotografování a podepisování na Comic-Con Prague 2021, ovšem nepřeje si, aby se tyto poukázky staly předmětem sekundárního obchodu. Upozorňujeme tedy na to, že mohou být přijata patřičná opatření mající za cíl zabránit nežádoucím spekulacím s poukázkami.
7. Praktické podmínky a informace:
• Zakoupené poukázky jsou přenositelné na jinou osobu výhradně před použitím.
• Poukázka umožňuje vstup na fotografování a podepisování dle volných kapacit, které určuje pořadatel. Poukázka není vstupenkou na Comic-Con Prague a k jejímu využití je podmínkou vlastnictví vstupenky.
• Poukázky budou přeměněny na časové poukázky na konkrétní čas fotografování a podepisování v e-shopu Comic-Con Prague s.r.o. v průběhu ledna a začátku února 2021 dle kapacitních možností. Pokud si kupující nepřemění poukázku na časovou poukázku, bude mu pořadatelem přidělen časový rozsah pro fotografování a podepisování, pořadatel zašle e-mailem kód časové poukázky.
• Časové poukázky budou naskenovány při vstupu na fotografování a podepisování na Comic-Con Prague 2021. QR kód lze naskenovat pouze jednou, skenováním je vstupenka pro daný den znehodnocena a nelze ji použít znovu.

C. Storno podmínky
1. V případě nedoručení poukázek respektive časových poukázek e-mailem obratem po nákupu respektive po výběru časového termínu je nutné kontaktovat shop@comiccon.cz.
2. Nelze žádným způsobem reklamovat jakoukoliv poukázku na fotografování a podepisování na Comic-Con Prague 2021, kterou jste nezakoupili v e-shopu Comic-Con Prague s.r.o.
3. Zaplacená cena poukázky ani jakékoliv jiné částky, které zaplatíte v souvislosti s nákupem poukázek, se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
4. V případě zrušení Comic-Con Prague 2021 nebo účasti hosta na Comic-Con Prague 2021 má kupující nárok na vrácení peněz za nákup poukázek ve výši 100%. Kupující nemá nárok na vrácení Poštovného a balného.
5. V případě nedodržení podmínek pro vstup do budovy O2 universum není nárok na vrácení peněz za nákup poukázek.
6. Zakoupená poukázka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení poukázky vám nebude poukázka nahrazována novou a nebude vám poskytnuta žádná náhrada.
9. Veškeré reklamace a případné dotazy nad rámec Obchodních podmínek je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: shop@comiccon.cz anebo písemně na adresu: hotel Fantazie, Riegrova 6, 58301 Chotěboř.

D. Závěrečná ustanovení
1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
2. V případě, že dojde mezi Comic-Con Prague s.r.o. a vámi, jste-li spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem poukázky na fotografování a podepisování na Comic-Conu Prague 2021 pořádaný Comic-Con Prague s.r.o. či v souvislosti s konáním či průběhem pořádaného Comic-Con Prague 2021, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Totéž platí, dojde-li ke spotřebitelskému sporu mezi vámi a Ticketmaster.
3. Comic-Con Prague s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.
Comic-Con Prague s.r.o.