Vějíř50 Kč
Ks     


Popis produktu
Vějíř - ovívátko s logem pro ovívání v případě tepla v sálech Comic-Conu Prague.